Garantija

1. Visām www.vartuveikals.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
1.1.  ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz diviem gadiem.
1.2.  informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai arī, ir iespējams pajautāt www.vartuveikals.lv administrācijai.
1.3.  juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

2. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
2.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
2.2. informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, signāllampas, fotosensori, vārtu pultis).
2.3. dotās preču bildes var atšķirties no piedāvātā produkta.

3. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
3.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
3.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
3.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
3.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
3.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
3.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
3.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
3.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - signāllampām, vārtu pultīm, fotosensoriem, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm).
3.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
3.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.